Skład e-booka z przepisami wegańskimi

Zadania:

Współpraca z grafikiem i programistą.

Przedstawienie klientowi projektu e-booka.

Korekta treści – prace nad stylistyką i ortografią.

Stała weryfikacja treści i grafik, zgodnie z projektem.

Dopilnowanie kwestii prawnych oraz wybranie operatora płatności.

Oddanie klientowi produktu końcowego 😊

Organizacja wigilii firmowej